Menu
Your Cart

Opšta pravila i uslovi

Član 1.

Ovim Pravilnikom o uslovima korišćenja usluga Internet prodavnice Lancast Srbije definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane Lancast Srbije  (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja Internet prodavnice.

Kupovinom u lancast.rs webshopu kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa Opštim pravilima i Uslovima ( u daljem tekstu OUP ), te da prihvata sve njihove odredbe. Kako OUP predstavljaju sastavni deo ugovora kupac potvrđuje:​​​​​​​​​​​​​​
a) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​da su mu poznate odredbe OUP ili da su mu one morale biti poznate
b) da je prodavac, pre zaključenja ugovora o kupoprodaji robe na jasan i razumljiv način ispunio obavezu obaveštavanja kupca,
c) da je kupac saglasan sa OUP.

Član 2.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.

Ovim su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Član 3.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.

Član 4.

Sve porudžbine putem Lancast Srbije obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obe strana.

Član 5.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko Interneta pratiti sledeće korake:

•             korak 1 – registracija korisnika na login strani ili može i bez registarcije

•             korak 2 – izbor modela i količine

•             korak 3 – stavite željeni artikal/artikli u korpu

•             korak 4 – uđite u korpu

•             korak 5 – izbor načina dostave i plaćanja

•             korak 6 - potvrdite i završite kupovinu

 

Član 6.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.

Lancast.rs webshop vam nudi 4 opcije plaćanja: 
1. pouzećem: prilikom isporuke kuriru plaćate u gotovini. Narudžbine sa opcijom plaćanja pouzećem postaju izvršne tek nakon slanja odgovarajuće poruke Kupcu.

2. po predračunu / po uputsvu za plaćanje: nakon što obradimo vašu porudžbinu na mejl ćemo vam poslati predračun / uputstvo za plaćanje. Molimo vas da u pozivu na broj navedete broj profakture / uputstva. Biće prihvaćene samo pravilne uplate na račun firme Borši Trade DOO., Ćirila i Metodija 102., Novi Sad, sa računom u OTP Banci. Broj računa: 325-9500700020393-29
Uplata postaje važeća tek nakon prihvatanja uplate od strane Prodavca i upućivanje odgovarajuće poruke Kupcu.

3. plaćanje karticom. U Lancast.rs webshop-u moguće je plaćati debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (MasterCard, VISA i Maestro)

4. Prilikom preuzimanja narudžina u poslovnoj jedinici moguće je plaćanje gotovinom i debitnim odnosno kreditnim karticama: MasterCard, Visa, Maestro, American Express i Dina, kao i čekovima.

U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja, odnosno prihvatanja porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem,  dostaviti Kupcu na sledeći način:

•             Kupcu će roba biti poslata putem sistema ekspresne dostave pošljki u roku od najviše 48 sati od prihvatanja porudžbine.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Član 8.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Kupca .

Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju robe.

Troškove povraćaja robe, slanje robe na popravku ili zamene robe snosi isključivo Kupac, sem ako Kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Član 9.

Reklamaciju kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz fiskalni isečak, odnosno maloprodajni račun. U slučaju da je kupac fizičko lice - potrošač, prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Ukoliko je kupac robu kupio posredstvom internet prodaje, potrošač može reklamaciju podneti u pisanoj formi slanjem e-mail na adresu info@lancast.rs ili pošte na adresu Borši Trade DOO., Ćirila i Metodija 102., 21000. Novi Sad.

Za svaku podnetu reklamaciju na nedostatak, odnosno, nesaobraznost robe, sastavlja se reklamacijoni list koji možete da preuzmete ovde.

Potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nedostatak  bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva povraćaj novca u visini maloprodajne cene na dan vraćanja proizvoda.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku, ne dužem od 15 dana, i bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko otklanjanje nedostataka nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, prodavac može da ponudi potrošaču povraćaj novčanog iznosa koji je plaćen na dan kupovine.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba vratila u prvobitni izgled snosi trgovac.

Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju. Takodje, uz proizvod za koji se pravi reklamacija Kupac obavezno prilaže fiskalni račun.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva.

Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je poslovođa ili drugo lice koje poslovođa odredi.

Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda ili produžene upotrebe za koje vreme se osnovano očekuje da može doći do nedostatka, ovakav zahtev neće se uvažiti i o tome će kupac biti obavešten u roku ne dužem od 8 dana od dana prijema reklamacije. Sve eventualne reklamacije biće rešavane u duhu  poslovne saradnje.

Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Član 10.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca, koji ne mogu biti rešeni sporazumno, nadležan je osnovni sud u Novom Sadu.

 

Podaci firme:

Firma: Borši Trade DOO:

Sedište i adresa: Novi Sad, Ćirila i Metodjia 102.

Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Direktor: Agota Ferencz

PIB: 105946291

Matični broj (MB): 20493089

 

Žiro račun:

Banka: 325-9500700020393-29

OTP Banka, Srbija